<div align="center"> <h1>BiznesMag</h1> <h3>magazyn ekonomiczny wydawany w Dreamlandzie</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://dreamland.l.pl/nauka/newdes/plateau/BM/" rel="nofollow">http://dreamland.l.pl/nauka/newdes/plateau/BM/</a></p> </div>